[Home]  [Poprzednia]   [Up]   [Następna]  

CYWILIZACJA


Cywilizacja ma wartość i przydatność o ile usprawnia nam zaspakajanie potrzeb związanych z koniecznością biologicznego przetrwania. Cywilizowane społeczeństwo to takie, gdzie obywatele mogą liczyć na podstawowe warunki, pozwalające im na utrzymanie się przy życiu.

Wynikające z tego poczucie bezpieczeństwa pozwala obywatelom na realizację pozostałych dążeń - dążeń indywidualnych, wynikających z nieskrępowanych wyborów własnych - a nie z konieczności reakcji na okoliczności obiektywne.

Niecywilizowane społeczeństwo to takie, gdzie ludzie żyją w poczuciu stałego zagrożenia i niepewności jutra. Wiedzą, że w każdej chwili mogą utracić materialne podstawy egzystencji i być może nie przetrwać.

W niecywilizowanym społeczeństwie ludzie zostają wtłoczeni w darwinistyczny, niekończący się wyścig wszystkich przeciwko wszystkim o zabezpieczenie materialnego bytu. Bez względu na stopień sukcesu jaki udało się im osiągnąć, uczestnicy 'wyścigu szczurów' zawsze czują się niepewnie, bo wiedzą że łatwo mogą wszystko utracić.

W takich warunkach nic nie dzieje się po prostu tak, dla samej chęci sztuki. Wszystkie decyzje, inicjatywy czy posunięcia w życiu prywatnym bądź też publicznym posiadają nieakcentowany lecz dominujący wymiar pragmatycznych rozgrywek. Coś zostaje osiągnięte kosztem czegoś, czyjś zysk musi stanowić czyjąś stratę.

Zwierzęca konkurencyjność uniemożliwia jednostkom 'rozwinięcie skrzydeł' i samorealizację. Na autentycznie wolne, niemolestowane wybory i dążenia, wypływające z subiektywnych ludzkich preferencji, nie ma tu miejsca.[Home]  [Poprzednia]   [Up]   [Następna]  

 Po angielsku

 
Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Email us at aw@cmncore.org