[Home]   [Previous]   [up]   [Next]PRAWA I CZAS


PRAWA POZOSTAJĄ W MOCY, BO STANOWIĄ BEZPOŚREDNIĄ
KONSEKWENCJĘ INHERENTNEJ NATURY RZECZY.

Każde uderzenie serca jest konsekwencją poprzedniego i przyczyną następnego.


Świat, który się nam przejawia TERAZ jest wtórnym efektem świata który JEST. W czasie, w którym informacja zmierza do odbiorcy i staje się jego wiedzą, jej źródło podlega wciąż nowym przeobrażeniom. Dystans pomiędzy zdarzeniem a jego świadomym odnotowaniem jest miarą wynikającego 'przesunięcia'.

Aby znać świat obiektywny, świadomość musi BYĆ owym światem. Musi być równocześnie wszędzie. Wówczas nie dojdzie do głosu żadne przesunięcie. Ludzka świadomość jest natomiast lokalna i pozycyjna, a więc odbiera jedynie zniekształcony obraz wszechświata.

Gdy pewne zdarzenie dochodzi do naszej świadomości, już dłużej go nie ma. W danym momencie nastała już jego następna faza. Rzeczywistość, którą odnotowujemy jest już przeszłością w chwili odnotowania. W międzyczasie świat zdążył się już przeobrazić i jest już czymś innym, czymś nowym. Świadomość pozostaje więc wiecznie nie uaktualniona.

Zewnętrzny świat zawsze nas wyprzedza. W chwili gdy informacja do nas dociera jest już nieaktualna. Świat w którym żyjemy to opóźnione odbicie rzeczywistości. Przy czym opóźnienie nie jest równomierne ale inne dla różnych obiektów.

TERAZ naszych wyobrażeń jest naprawdę w przeszłości. Przyszłość zaś już się wydarzyła i zmierza ku nam, aby stać się naszą teraźniejszością. Zawsze jesteśmy opóźnieni w stosunku do tego co najnowsze.

Aktualna jest tylko samowiedza. Odczucie chwili jest jedyną prawdą, zaś informacje które odbieramy na temat zewnętrznych obiektów są zawsze spóźnione. Choć dla celów codziennych przesunięcie w czasie jest tak drobne, że aż nieistotne, to jednak to co uznajemy za RZECZYWISTOŚĆ jest jedynie wiecznie zdezaktualizowaną percepcją.

Dlatego też znajomość Rzeczywistości to obecność TU w chwili TERAŹNIEJSZEJ. To odbiór doznań w sposób najbardziej doraźny i bezpośredni. Tu i teraz są w momencie, gdy na bieżąco odbieramy docierające do nas informacje, nie zaś gdy je wtórnie analizujemy i przetwarzamy.

Aby nastroić się na CAŁĄ RZECZYWISTOŚĆ i zrekompensować przesunięcie w czasie, w umyśle powinny trwać jedynie ODWIECZNE i NIEZMIENNE PRAWA, zamiast wiecznie przeobrażających się konkretów.[Home]   [Previous]   [up]   [Next]

 

  Po angielsku

 
Copyright © 1997 - 2017 by Andrzej Wodzianicki
Email us at aw@cmncore.org