2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna] 


...I MARSZ KU SOBIE

24 stycznia, 2014

Jeśli jako jeden z nielicznych nie jesteś odurzany poprzez SYSTEM, wówczas rozpoznajesz własną świadomość jako rzeczywistość podstawową oraz samoistną. A więc nie popadasz w samonegację, tak jak ci którzy WIERZĄ że "prawdziwa rzeczywistość" to rzekomo tylko czynniki materialistyczne.

Skoro nie przyswajasz odgórnie wpajanych ci indoktrynacji, to potrafisz myśleć w sposób naturalny, czyli samodzielnie i niezależnie. Nie sugerujesz się cudzymi dogmatami, lecz w pierwszej kolejności rozpoznajesz własne, oczywiste prawdy.

Oczywistą prawdą są najbardziej bezpośrednie doznania świadome, a więc odczucia somatyczne, zmysłowe, oraz zdolność czynienia różnych myślowych ujęć. I to już absolutnie wszystko - cała twoja rzeczywistość sprowadza się wyłącznie do tych trzech subiektywnych kategorii. Jedynie odbiór własnych doznań to prawda absolutna, nie podlegająca żadnym wątpliwościom.

Natomiast wtórnie czynione domniemania co do ich obiektywnych przyczyn, to już tylko pewne teorie. Z tym, że teorie to treści w ludzkim umyśle, a więc również nic więcej jak elementy świadomości.

Wszelkie koncepcje na temat tzw. 'rzeczywistości obiektywnej' to nie owa rzeczywistość, lecz najwyżej jej subiektywne odzwierciedlenia w ludzkim umyśle. Dlatego przyjmując wpajaną nam wiarę w wyłączną 'rzeczywistość obiektywną' popadamy w utrącającą nas samonegację.

Wymiar obiektywny, który się nam przejawia to tylko wiara, będąca wtórną interpretacją własnych, zmysłowych odbiorów. Natomiast wiarą wręcz odwrotną, choć pochodzącą z tego samego źródła, jest solipsyzm, czyli negacja obiektywnego wymiaru. To wiara równorzędna, bo będąca równie nieweryfikowalna.

Ani istnienia wymiaru poza świadomością, ani też jego nieistnienia potwierdzić się nie da, bo jako ludzie poza własną świadomość wyjść nie jesteśmy w stanie - nawet o krok. Innymi słowy, byt poza twoją świadomością ma prawo istnieć, choć teoretycznie wcale musi. Możesz więc weń wierzyć albo i nie.

Zaś własna świadomość to 100%-wy fakt, będący podstawą oraz warunkiem wszelkich wtórnie przejawiających się w niej treści - bez względu na sposoby ich interpretowania. Zdając sobie z tego sprawę, pojmujesz że najbardziej niezaprzeczalną rzeczywistością jesteś właśnie ty sam, jako własna dusza.


[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna] 

 
Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org