2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


ŚWIAT W KTÓRYM ŻYJESZ

12 lipca, 2013

 

Współczesna cywilizacja od niepamiętnych czasów jest dominowana przez starożytne rody, które utrzymują się w genetycznej izolacji. Są to skryte elity uprawiające pradawne obrządki, dzięki którym pozostają w ustanowionym stanie, jako szczep odrębny od reszty człowieczeństwa.

Wywodzą się ponoć ze starożytnego Sumeru z którego przybyły do Egiptu oraz do Izraela a następnie do Europy jako odłam Żydów wyznających złotego cielca, czyli finansową dominację. Przez wieki manipulowały Grecją i Rzymem, a w końcu przeniosły się do Anglii, gdzie gnieżdżą się aż do dziś.

To zrozumiałe - Anglia to kraj będący wyspą, a więc nie podlegający atakom europejskich sąsiadów. Dzięki temu, podporządkowani elitom Anglicy atakowali i dominowali po faszystowsku tradycyjne narody wszelkich innych kontynentów. W ten oto sposób powstało brytyjskie imperium, czyli źródło tzw. 'cywilizacji zachodniej', dominującej z czasem zachodnią Europę, Amerykę Afrykę, południową Azję oraz Australię.

Wysoce zorganizowane, wzajemnie wspierające się prastare rody mają od pokoleń ogromną przewagę nad przeciętną ludnością, która nie posiada równie wyszukanych rytualistycznych praktyk ani powiązań.

Poprzez tysiąclecia elity gromadziły wiedzę i usprawniały swoje metody manipulowania ludzkości. Dzięki odwiecznym doświadczeniom stały się zdolne do realizacji dalekosiężnych planów. Znają dziś doskonale ludzkie słabości oraz psychologię mas. Wiedzą czego się spodziewać od społeczeństw, jak je dezintegrować, dominować i uzależniać. Wraz z rozwojem finansowanej przez nich nauki i techniki, coraz bardziej pogłębiają dziś swoje wpływy.

Skryte elity nadal stosują starożytne sekrety Solomona oraz wytyczne kabały. Mają się za WYBRANYCH, czyli za nadludzi. Są wiec pierwotnymi rasistami historii. Ich głównym celem jest absolutna władza nad światem. Chcą z czasem wyniszczyć wszystkich pozostałych, jako niepotrzebnych im podludzi.

Systematycznie podważają w tym celu samostanowienie niezależnych narodów, rozbijają ich kultury, tradycje oraz religie. Uzależniają je ekonomicznie, mieszają z narodowymi mniejszościami i narzucają im sztuczne podziały.

Potrafią im jednak schlebiać, przekupywać je, oszukiwać, szantażować, upośledzać i popełniać wobec nich masowe ludobójstwa, angażując w tych celach polityczne marionetki oraz media. Mimo że pozorują wielce szacownych, humanitarnych dobroczyńców, nie mają najmniejszych zahamowań moralnych co do wykańczania ludności. Człowiek który nie należy do ich rodu po prostu nie jest dla nich człowiekiem.

Choć owe tajemne elity kryją się usilnie, słyszymy o nich jednak z wielu źródeł. Wiemy że istnieją globaliści, sataniści, iluminaci, Rotszyldowie, bilderbergowie, masoneria, światowa finansjera i brytyjska monarchia. To wszystko różne elementy ich podziemnego imperium, włącznie ze stworzonymi i sfinansowanymi przez nich ideologiami, takimi jak faszyzm, komunizm czy syjonizm. Jednakże, ich główny wpływ na świat to przede wszystkim finansowy monopol.

 

*            *            *

 

Centralne banki udostępniają społeczeństwom pieniądz i w ten sposób odgórnie dyrygują cywilizacją. Na sukces mogą liczyć tylko takie rządy, firmy czy instytucje, które świadomie czy też bezwiednie działają na korzyść stojących w cieniu finansowych elit.

Jeśli posiadasz prywatną firmę, ale z jakichś względów nie odpowiadasz establishmentowi, to ich podwładni będą dyskretnie wspomagać twoich konkurentów. Wbrew konkurentom nie otrzymasz pożyczek a więc niezawodnie zbankrutujesz, bez względu na pozostałe okoliczności.

Tak bywa zarówno lokalnie jak i na wielką skalę. Dlatego bankrutują nie tylko firmy, lecz również całe gospodarki oraz kraje. Tzw. 'wolny rynek' zawsze podlega odgórnym manipulacjom, a więc autentycznie wolnego rynku nie ma zupełnie.

Centralne banki tworzą pieniądz z niczego i wprowadzają go w obieg jako oprocentowane pożyczki. Dlatego każda rozwijająca się gospodarka z czasem popada w zadłużenie. Zwiększając zasób pieniędzy, finansjera pozwala danej gospodarce na ekonomiczny rozwój, zaś wycofując je z obiegu i domagając się spłat, wywołuje kryzysy.

Oczywiście te fakty pozostają w ukryciu. Zupełnie inne wyobrażenia na temat działania gospodarki są wygłaszane od wieków w tzw. 'zachodnich demokracjach' i sprytnie wpajane coraz to bardziej krótkowzrocznym społeczeństwom.

 

*            *            *

 

Zakon iluminatów powstał 1 maja 1776 roku. Jego celem jest wprowadzenie GLOBALIZMU, czyli podporządkowanego elitom totalitarnego SYSTEMU, zwanego Nowym Porządkiem Świata (NWO - New World Order). Gdy tak się stanie, a więc gdy centralna władza nad światem zostanie oficjalnie wprowadzona, w obiegu będzie już tylko jedna waluta. Aby do tego doprowadzić, elity usilnie rozbijają światłe społeczeństwa, szczególnie zaś te, które pragną niezależności i prawdziwej demokracji.

Tak zwane postępy oraz rozwój gospodarczy powodują że tracisz samowystarczalność, czyli umiejętności aby żyć i utrzymywać się niezależnie. Jakość życia wcale przy tym nie wzrasta - wręcz przeciwnie, dla ogółu powiększa się niepewność oraz stan zagrożenia. Jedyny sposób aby tymczasowo mieć względne zabezpieczenie to absolutne poddaństwo wobec SYSTEMU - niestety, tak czynią rządy, sądy, media, policja, wojska oraz wielu innych.

Manipulacje kapitałem powodują, że ludzie stają się konkurencyjni i wobec tego wzajemnie nieufni. Nie jednoczą się i nie współpracują ze sobą w niezależnych, samodzielnie obranych celach. Myśląc tylko o zyskach i dochodach, popadają w dalszą izolację oraz krótkowzroczność. Są uzależnieni od firm dyktujących im warunki i stają się dlatego całkiem przewidywalni. Jeśli zależy ci głównie na pieniądzach, to JUŻ stałeś się potulnym niewolnikiem finansowych elit.

Społeczeństwa w których istotną rolę odrywają inne wartości, to społeczeństwa o przekonaniach religijnych. Człowiek posiadający silną perspektywę duchową nie dąży wyłącznie do wzbogacania się, a więc nie jest ślepo podporządkowany elitom. Stać go na szerszy punkt widzenia i na niezależną działalność - w imię uniwersalnych wartości oraz własnych, wewnętrznych przekonań. W odpowiednich okolicznościach jest również zdolny do poświęceń.

Z tego też względu, globalistyczne elity uparcie niszczą wszelkie autentyczne religie. Aby rozbić muzułmańskie narody, których religia jest trwała i silna, elity od dawna już planują rozpętanie trzeciej wojny światowej. W celu jej wywołania powstał ponoć Izrael. W Europie zaś, elity w szczególności prześladują Polskę, która posiada najsilniej przyswojoną religię chrześcijańską. Nie jest wcale przypadkiem, że nasz kraj stracił własny przemysł i że miliony zdolnych, wykształconych oraz chętnych do pracy ludzi muszą stąd emigrować.

 

*            *            *

 

Tajna organizacja która służy elitom to masoneria, czyli rodzaj rytualistycznej mafii. Masoni wnikają w społeczeństwa na wielu szczeblach. Każdy mason jest wspomagany, ale musi bez zastrzeżeń wykonywać przekazywane mu od czasu do czasu polecenia.

Masoni awansują jeśli stać ich na bezwzględność. Mason który popełnił jakąś skrytą zbrodnię albo posiada pewne intymne sekrety, może awansować do 33-go stopnia - bo jako taki podlega szantażom elitarnych zwierzchników. Masoneria jest oczywiście świetnie finansowana i od pokoleń infiltruje większość organizacji oraz instytucji.

W tzw. Zachodzie najbardziej wpływowi i znamienici okazują się niemieccy Żydzi. A więc Adam Weishaupt, który ustanowił Illuminatów; Karol Marks, który przedefiniował współczesne społeczeństwo (materializm/komunizm); Albert Einstein, który zdefiniował uznawaną dziś fizykę (względność/relatywizm); Zygmunt Freud, który zdefiniował ludzką psychikę jako seksualizm; oraz Rotszyldowie, którzy do dziś dominują świat jako finansjera.

Jakub Schiff, który podporządkował rząd USA centralnemu bankowi FRB (Financial Reserve Bank), a następnie obalił Rosję wprowadzając do niej komunizm, to też niemiecki Żyd, służący Rotszyldom. Tajne stowarzyszenie 'Czaszka i Kości' (Skull and bones), które dominuje dziś Stany Zjednoczone również wywodzi się z Niemiec.

Podobnie jak Anglia, niemiecki naród jest biernie i bezkrytycznie podporządkowany SYSTEMOWI globalistów. Dlatego obecnie Niemców się wybiela, zaś faszyzm przypisuje się Polakom.

 

*            *            *

 

Globalistycznym elitom służą również w wielkim stopniu Żydzi z całego świata. Większość z nich to jednak nie Semici lecz Chazarowie, którzy przyjęli żydowską religię pod koniec VIII wieku. Przyjęta przez nich religia nie jest uniwersalna lecz wybiórcza. Wierzą więc, że są wybrani i że dzięki temu będą dominować wszystkich pozostałych. Od pokoleń zamieszkują w wielu społeczeństwach, ale nie identyfikują się z nimi - i wcale nie stają się wobec nich lojalni, pomijając nieliczne wyjątki.

Choć Większość Chazarów o tym nie wie, elity też się z nimi nie identyfikują. Owszem, wykorzystują ich, fałszywie uznając za Żydów, ale naprawdę mają ich za zwykłych Gojów - i z czasem będą ich traktować jako takich. Przyjęcie żydowskiej religii nie czyni nikogo WYBRANYM - nie możesz być wybranym skoro sam dokonujesz wyboru. Mogłeś zostać wybranym tylko odgórnie przez Baala/Molocha, a więc w tym celu musisz posiadać jakiś namacalny dowód, że jesteś członkiem pewnych starożytnych semickich rodów.

Dlatego też bez żadnych zahamowań globaliści potrafili tępić europejskich Żydów poprzez finansowanego przez nich Hitlera. Chociaż o holokauście AK natychmiast powiadomiło Anglię, Zachód nie zechciał jednak tego uznać ani zareagować na to. Anglia milczała uparcie, podczas gdy Hitler wykonywał swoje zadania aż do samego końca. W ten sposób globaliści wykończyli miliony mojżeszowych Żydów którzy nie byli podporządkowani syjonistom, bo wbrew ich zaleceniom nie chcieli emigrować do Palestyny przed Drugą Wojną Światową. Dzięki Hitlerowi powstał więc Izrael, bo wielu pozostałych europejskich Żydów wpadło w panikę i wyemigrowało.

Poza tym, zupełnie nieprzypadkowo wynikają z tego dalsze korzystne konsekwencje dla globalistów: jeśli sprzeciwiasz się dziś żydowskim naciskom to natychmiast zostajesz okrzyknięty faszystą i antysemitą przez światowe media. Skoro służący globalistom Hitler prezentował się jako nacjonalista, wobec tego obecnie każdy niepodległy im patriota, przeciwstawny niszczeniu swego narodu i kultury, jest dziś od razu okrzykiwany jako hitlerowiec. To oczywiście logiczne przekrętactwo typu "Hitler miał wąsy, a więc każdy z wąsami to Hitler" - ale nikt tego nie zdaje się zauważać.

Jako ewentualne zabezpieczenie przed Trzecią Wojną Światową, wielu syjonistów wraca teraz z Izraela do Europy, czyniąc z Polski europejską Palestynę. Dlatego media przeinaczają dziś historię i zwalają holokaust na ciebie jako Polaka, aby wywołać w tobie poczucie winy. Chodzi o to, abyś stał się podporządkowany syjonistom zalewającym twój kraj - i panoszącym się tu jak święte krowy, udające ofiary holokaustu. Warto się więc obudzić i wiedzieć co się dzieje oraz z kim naprawdę mamy do czynienia.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org