2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


OBUDZ SIĘ I NIE POPADAJ W ZWIERZĘCOŚĆ!

5 czerwca, 2013

 

Zwierzę reaguje na bodźce - i to wszystko. Owe reakcje ustalają pewne nawyki, tendencje i kierunki rozwoju psychicznego, a z czasem i biologicznego - zarówno u jednostek jak i u kolektywów. Dlatego warunki oraz reakcje na warunki stopniowo determinują ewolucję gatunków. Są to zmiany zachodzące odgórnie, dryfujące niezależnie od woli jednostek.

Człowiek zaś to gatunek który potrafi pojąć mechanizm własnych zmian. Wiemy że byt określa świadomość, czyli że warunki panujące w środowisku wpływają na naszą psychikę, a w dalszym ciągu na nasz rozwój i charakter.

Jeśli więc jako wolna istota, w imię ustalonych wartości chcesz rozwijać się w określonym kierunku, podtrzymywać pewne cechy, unikać innych oraz dążyć do osiągnięcia jakiegoś ostatecznie obranego celu, to jest rzeczą jasną, że musisz odpowiednio ustanawiać własne otoczenie - i to właśnie czyni cię człowiekiem.

Jednakże, w związku z tym, że panowanie nad otoczeniem nie jest całkowicie możliwe, światli ludzie konsekwentnie praktykują również pewne rytuały, które mają podobny wpływ na ich psychikę. Rytuały uprawiane od wieków skrupulatnie i systematycznie jako nadrzędne priorytety, udostępniane również dzieciom od najwcześniejszych lat, to jedyny sposób aby wprowadzać w podświadomość pożądane cechy, pogłębiać je, utrzymywać i kultywować. To skrót zstępujący wpływy czynników otoczenia i celowo definiujący psychikę - w odróżnieniu od jej przypadkowych i bezwiednych przemian. To również główna przyczyna dla uprawiania odwiecznych religijnych modlitw.

Zaś w sztucznie wytworzonych środowiskach współczesnej cywilizacji twój psychiczny stan ma być determinowany poprzez rządzące światem elity. Aby zdefiniowany przez nie byt określał twoją świadomość, elity usilnie zwalczają religie i odgórnie ustanawiają otaczające cię warunki. Wybiórczo wprowadzonym warunkom towarzyszą zaś nieprzypadkowe, notorycznie wpajane ci z różnych źródeł sugestie.

Jeśli się temu poddasz i będziesz reagował odruchowo oraz krótkowzrocznie na manipulujące cię czynniki, to będziesz już tylko zwierzęciem - hodowanym i tresowanym przez speców. Wake up!

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org