2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


CAŁOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ

8 kwietnia, 2013

 

Absolutnie wszystko, czyli WSZECHBYT posiada pewien niezmienny charakter. Innymi słowy, jest taki a nie inny. Tak być musi, nawet jeśli istnieje wymiar przeogromnych zmian. Gdyby było inaczej, świat dostępny naszemu poznaniu nie posiadłby żadnych trwałych cech. A posiada je dlatego, że warunkują je jakieś dalsze, bardziej esencjonalne cechy WSZECHBYTU.

Oczywiście WSZECHBYTU nie jesteśmy w stanie określić z następujących przyczyn:

 

1. Nasze poznanie go nie ogarnia;

2. WSZECHBYT nie jest obiektem który można opisywać od zewnątrz, bo zarówno my, nasze poznanie, jaki wszystko pozostałe to JEGO elementy;

3. Nawet gdybyśmy byli w stanie ogarnąć poznaniem cały WSZECHBYT i w jakiś niewyjaśniony sposób spoglądać nań "od zewnątrz", to i tak nie moglibyśmy GO określić w ramach jakichkolwiek obiektywnych koncepcji. Koncepcje powstają bowiem jako porównania w odniesieniu co do szerszych perspektyw, zaś CAŁOŚĆ z definicji nie może być niczym porównywalnym, bo poza nią nie istnieje już przecież nic innego.

 

A jednak CAŁOŚĆ istnieje i posiada pewien nadrzędny charakter. Jest ABSOLUTEM, w odniesieniu do którego każda rzecz ma ostatecznie jednoznaczną wymowę.

Choć nie jesteśmy w stanie ogarnąć CAŁOŚCI zmysłowo, ani potwierdzić w obiektywny sposób pojęć na JEJ temat, JEJ istnienie to jednak logiczna oczywistość.

Poza tym, wszelkie domniemania co do konkretnych cech CAŁOŚCI są równie słuszne/niesłuszne, bo nie podlegają najmniejszej weryfikacji. Dlatego są równorzędne.

Dlatego każdy z nas ma prawo aby czynić dowolne, własne domysły o WSZECHBYCIE i WIERZYĆ w nie, bez względu na to co zechcą mu sugerować inni.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org