2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


WÓZ ALBO PRZEWÓZ

15 sierpnia, 2012

 

Rzeczywistość obiektywna przejawia ci się poprzez strumień zmysłowych doznań, a więc subiektywnie. Dlatego pierwotnie dostępne ci fakty, czyli dane empiryczne, to tylko zmysłowe doznania. Następnie twój umysł dokonuje ich analizy, w wyniku której tworzy pewną domniemaną wizję rzeczywistości.

Powstała w ten sposób wizja to nie rzeczywistość, lecz jej wtórny model w twojej świadomości. Z tym, że ty o tym nie wiesz. Mylisz własne wyobrażenia o rzeczywistości z jej oryginałem.

Zasięg zmysłowych doznań to dostęp do pewnego niewymiernego podzespołu elementów rzeczywistości obiektywnej. Jej dalsze wymiary, na przykład te na szerszej, bądź też na znacznie mniejszej skali, nie wywołują już u człowieka żadnych percepcyjnych przejawów. A więc to co odzwierciedlamy w umysłach to jedynie jakiś niewymierny ułamek nieskończonego potencjału wszechbytu.

Ponadto, dane zmysłowe, czyli to co jest nam pierwotnie dostępne poprzez percepcję, nie są jednoznaczne. Niektóre są chaotyczne i z niczym nie powiązane a inne wykazują charakterystyczne korelacje - spójne i powtarzalne reguły, stanowiące podstawy dla naszej logiki. Z tym, że ludzki umysł zawsze odnosi się wybiórczo do dostępnych mu empirii - odnotowuje pewne ich aspekty a inne zaś pomija.

Niektóre aspekty, te najbardziej podstawowe w naszym wspólnym wymiarze lokalnym, są rozpoznawane przez wszystkich. Wszyscy znamy na przykład czas i przestrzeń, gazy, ciecze oraz obiekty stałe. Jednakże, jak je interpretujemy, jak koordynujemy w świadomości oraz jakie przypisujemy im szersze konteksty - to rzecz całkiem dowolna i indywidualna.

Skoro znamy tylko i wyłącznie pewne korelacje przejawiające się na dostępnym nam lokalnym szczeblu, co do ostatecznego, najbardziej zasadniczego stanu rzeczywistości jesteśmy absolutnie równi - bo na ten temat nie posiadamy ŻADNYCH danych empirycznych.

W związku z tym, że nasze poznanie odzwierciedla tylko pewien ograniczony fragment obiektywnego bytu, mamy prawo dośpiewywać sobie dowolne hipotezy co do istniejących poza poznaniem podwalin rzeczywistości, pamiętając oczywiście, że hipotezy to WIARA a nie FAKTY. Warto również pamiętać, że owe ograniczenie stosuje się jednakowo do wszystkich - zarówno do jednostek jak i do kolektywów, bądź też do ideologicznych czy naukowych wyroczni.

A więc najbardziej esencjonalna, warunkująca wszystko pozostałe podstawa wszechbytu to ABSOLUTNA NIEWIADOMA dla rozumującej w empirycznych kategoriach ludzkości. Wszelkie nasze na jej temat przypuszczenia są dlatego równoprawne i równie nieweryfikowalne.

Nie skacz więc nikomu do gardła jeśli wierzy w innego Boga. Zdaj sobie sprawę, że na tym scalającym wszystko szczeblu nic nie jest wykluczone. Jeśli uznasz i przyswoisz sobie ów szczebel jako nadrzędny punkt odniesienia, to automatycznie pozbędziesz się wszelkich wpojonych ci od zewnątrz przesądów.

Odnosząc się do nieznanych, lecz logicznie koniecznych, najtrwalszych i najbardziej uniwersalnych aspektów wszechbytu, odtrącasz odgórnie narzucone ci dogmaty i uzewnętrzniasz swój własny rdzeń - a więc budzisz swoją dotychczas uśpioną rzeczywistą naturę. Z tym, że globalistyczna finansjera, która dominuje współczesną cywilizację tego ci nie życzy. Chce abyś myślał fragmentarycznie i nie rozpoznawał że rzeczywistość to jedna całość, której jesteśmy integralnymi elementami.

Wycwanione elity chcą abyś podporządkował się im całkowicie i dlatego wmawiają ci na tysiące różnych sposobów jak masz rozumieć otaczający cię świat. Powołując się na naukowe autorytety każą ci myśleć krótkowzrocznie i koncentrować się tylko na manipulowanym przez nich wymiarze lokalnym, jednocześnie pomijając wszystko to, co musi stanowić jego naturalne, szersze podstawy. Jeśli przyswoisz sobie tego typu poszatkowaną mentalność to staniesz się ślepym narzędziem w rękach globalistów. A więc wóz albo przewóz. Cóż, decyduj sam!

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org