2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


KURA CZY JA-JKO?

23 czerwca, 2011

 

Co było pierwsze, KURA czy JAJKO? Można badać istniejące JAJKO, wertować towarzyszące mu okoliczności i śledzić jak najdokładniej całą jego historię. Koniec końców, okaże się że JAJKO zostało jednak zniesione przez kurę. A więc, eureka - końcowa odpowiedź to KURA!

Z tym, że podobnie można postąpić z KURĄ. Po dogłębnych dociekaniach, rygorystycznych obserwacjach oraz matematycznych analizach, stosowanych w myśl naukowych metod, wyjdzie w końcu na jaw, że KURA kiedyś wykluła się z JAJKA. Czyli jednak to JAJKO a nie KURA!

Hmm... no to właściwie jak? Ano, mamy nieskończony, przemienny ciąg KUR i JAJEK, który rozpływa się gdzieś na rubieżach dostępnej nam rzeczywistości. Co naprawdę było pierwsze jest więc nie do ustalenia.

Aby jednak zdefiniować sobie świat, jakaś decyzja musi zostać podjęta. SYSTEM musi opierać się o pewien wstępny aksjomat. Można, a nawet trzeba, założyć tak czy siak, bo wszelkie dalsze ustalenia muszą się opierać o pewne podstawy. Ze względów praktycznych, społeczeństwo musi posiadać jednoznaczną, klarowną wizję rzeczywistości, która nie może spoczywać na dualizmie.

A więc orzeł czy reszka - wybieramy jedną z opcji. Jeśli założymy na przykład że pierwsza była KURA, to powstanie świat w którym dalsze pokolenia będą uznawać to za niepodlegającą wątpliwościom, jasną oczywistość.

Takie założenie będzie im odgórnie wpojone jako podstawa, w odniesieniu do której będą dopiero czynić dalsze definicje i budować swoją lokalną cywilizację. Będzie więc panował kult KURY, zaś przeciwne założenie będzie wówczas uznawane za czystą herezję, stanowiącą zagrożenie dla powstałego SYSTEMU.

Ale co z tego wyniknie, jeśli populacją w tym układzie będą wyłącznie z JAJKA? Wyniknie z tego ich SAMO-NEGACJA, bo w celu podtrzymywania SYSTEMU, wszyscy jego członkowie będą uznawać samych siebie za byty wtórne, oparte o naukowo potwierdzone KURY. Nie będą więc nigdy uprawiać samostanowienia ani dążyć do własnej niezawisłości. Będą za to potulnie podlegać domniemanym kurzym uwarunkowaniom.

Aby być prawdziwym sobą, należy identyfikować się ze wstępnym źródłem. Dlatego byłoby o wiele sensowniej, gdyby populacja JAJEK uznała JAJKO za byt pierwotny. Powstały wówczas SYSTEM afirmowałby JAJKA i nie utrącałby ich. JAJKA uznawałyby się za samoistne i zgodnie z tym założeniem budowałyby zupełnie inny, bezkompromisowy świat.

 

*            *            *

 

No, a teraz, w ramach analogii mały przeskok:

KURA to obecnie pewien materialny_byt_obiektywny, zaś JAJKO to subiektywnie_odbierane_przez_nas_jakości_świadomych_doznań. Co było pierwsze a co jest wtórne? Jakie wynikają dla nas konsekwencje ze wstępnych ZAŁOŻEŃ, panujących obecnie w naszej cywilizacji? Czy identyfikujemy się z czymś wtórnym czy pierwotnym? Co byłoby tu lepszym wyborem? KURA czy JA...?

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org