2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


TY I WSZECHWYMIAR

19 maja, 2011

 

PRAWDA OSTATECZNA warunkuje dostępny naszemu poznaniu wymiar lokalny, czyli znany nam świat, w którym jesteśmy osadzeni. Aby zrozumieć rzeczywistość jako taką, w odróżnieniu od jej wąskiej warstwy z którą mamy bezpośrednią styczność, należałoby poznać PRAWDĘ OSTATECZNĄ, stanowiącą trwały kontekst dla wszelkich empirycznych przejawów.

Jednakże, prawda ostateczna to NIEWIADOMA, czyli wymiar nieznany, bo z definicji będący poza zasięgiem ludzkiego poznania. Jeśli jednak chcesz wznieść się ponad zwierzęcość machinalnego zaspakajania przyziemnych potrzeb i stać się czymś więcej, musisz ustosunkować się do NIEWIADOMEJ.

Jeśli przezwyciężysz instynktowny strach przed wymiarem nieznanym i zdobędziesz się na wnikliwą analizę NIEWIADOMEJ, wówczas pojmiesz, że NIEWIADOMA to nie tylko zero lecz również NIESKOŃCZONOŚĆ. NIEWIADOMA zawiera wszelkie potencjalne możliwości i zupełnie niczego nie wyklucza. Dlatego ustanawiając własną relację z NIEWIADOMĄ wkraczasz w absolutną wolność.

Skoro brakuje nam jakichkolwiek obiektywnych przesłanek co do WYMIARU OSTATECZNEGO, możesz więc czynić na jego temat dowolne projekcje, których nikt nie będzie w stanie ani obalić ani potwierdzić. Z tego też względu, będą one indywidualne i równie trafne/nietrafne jak i domysły najsłynniejszych filozofów czy najgenialniejszych naukowców. Dlatego w NIESKOŃCZONYM KONTEKŚCIE możesz realizować wszelkie, najbardziej nawet wzniosłe ideały, bez najmniejszych kompromisów. Tu możliwe jest absolutnie wszystko.

Twoja WIARA w taki czy inny charakter NIEWIADOMEJ to mechanizm programujący twoją podświadomość, a więc definiujący twoją rzeczywistość. A dzieje się tak bez względu na to, czy świadomie kierujesz owym procesem, czy też bezwiednie pozwalasz innym aby nim kierowali za ciebie.

Żądni absolutnej władzy architekci socjalnych uwarunkowań ustawiczne próbują zasugerować ci, że PRAWDA OSTATECZNA to tylko ZERO i odwrócić od niej twoją uwagę. Wierząc im i pozwalając aby przykuli twoją uwagę do kontrolowanego przez nich społecznego kokonu, sam stajesz się ZEREM.

Stajesz się zaś istotą w całkowicie wolną i w pełni realizującą własne potencjały, jeśli świadomie kształtujesz własną psychikę. W tym jednak celu musisz odrzucić wszelkie naciski zmanipulowanej cywilizacji i ustanowić niezależną, indywidualną relację z WYMIAREM NAJSZERSZYM.

Wyniknie z tego pełna afirmacja zarówno dla ciebie jak i dla wszelkich innych istot świadomych, które będą się koncentrować na WSZECHWYMIARZE. Osiągnąwszy poczucie uniwersalnej jedności ze wszystkimi będziesz mógł świadomie i dowolnie kształtować własny rozwój oraz budować otaczający cię wymiar lokalny.

Logiczna konieczność istnienia szerszego wymiaru poza tym co jest lokalnie dostępne naszym zmysłom to oczywistość. Dlatego też wszelkie niezależnie powstające kultury i cywilizacje zawsze tworzyły religijne domniemania. Pomijając wypaczenia celowo wpajane w religie za dzisiejszych czasów, prawdziwe oświecenie to sposób utrwalania własnych, indywidualnie ustalanych relacji ze WSZECHBYTEM na przestrzeni życia.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org