2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


JA I TY TO PODSTAWA

6 marca, 2011

 

Umysł jest dla nas warunkiem wstępnym dla wszelkiego istnienia. Istnieć oznacza posiadać obecność w umyśle. Istnieje dla nas tylko to, co stanowi obiekt osadzony w świadomości. Wszelkie byty powstają dla nas dopiero wówczas, gdy stają się RZECZYWISTOŚCIĄ UMYSŁU.

Umysł może oczywiście domniemywać, iż obiekty których doświadcza posiadają byt niezależny. Może projekcjonować zewnętrzny wymiar obiektywny.

Z tym, że wynika z tego samo-negacja, jako że wszelkie istnienie poza świadomością jest z natury rzeczy nieweryfikowalne. Z chwilą gdy powstaje pojęcie o bytach zewnętrznych, stanowi ono JUŻ element świadomości. Aby więc, uznać je za coś obiektywnego i niezależnego, umysł musi zaprzeczyć własnemu istnieniu.

Nawet podtrzymując pojęcie o własnym nieistnieniu, umysł i tak posiada wystarczające podstawy logiczne aby utwierdzić się poprzez sam fakt posiadania pojęć. Niestety, jakże często umysły nie dostrzegają tej prostej konsekwencji.

Na ogół zwracamy uwagę na treści pojęć a nie na ich obecność w umyśle. Jednakże, właśnie ich tego rodzaju obecność jest najistotniejsza. Darujmy sobie symboliczne treści jakie przekazują nam pojęcia, a skupmy się na chwilę na samych pojęciach jako takich. Treści oraz umowne znaczenia pojęć są wtórne, jako że stanowią symboliczne modele domyślnych bytów zewnętrznych, gdzieś poza świadomością. Zaś obecność pojęć jest absolutna, bo stanowią one bezpośrednie doznania świadome w samym umyśle.

Dlatego nasz powszechny nawyk aby przyjmować treści pojęć za realne, przy jednoczesnym pomijaniu samych pojęć jako podstaw warunkujących owe treści, stanowi negację umysłu.

Wręcz rutynowo mylimy własne, subiektywne reprezentacje rzeczywistości z domniemaną rzeczywistością obiektywną. A wynika z tego właśnie samo-negacja.

Skoro istnieje cokolwiek, są wobec tego DOZNANIA ŚWIADOME; skoro są doznania świadome, jesteśmy więc MY, skoro jesteśmy my, jest więc RZECZYWISTOŚĆ. A więc, jest tylko jeden wszechbyt, w który jesteśmy integralnie wbudowani.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org