2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


CZY TAK CZY SIAK NA OKOŁO?

16 lutego, 2011

 

Ot, dualizm. Świat jest i taki i taki. Można go widzieć np. w kategoriach różnic, z tym że wyniknie z tego tylko brak spójności, czyli odosobnienie i wielki wyścig w izolację. Z drugiej zaś strony, można go widzieć w kategoriach podobieństw, a więc elementów wspólnych, z czego wyniknie wspólnota, czyli dostrzeganie siebie w innych istotach oraz innych istot w samym sobie.

Można też widzieć świat w kategoriach logicznych praw, zasad i reguł, albo poprzez pryzmat przypadkowości oraz chaosu. Aspekty potwierdzające i jedno i drugie są do znalezienia w każdej sytuacji. Z tym, że w pierwszym przypadku wyniknie sensowność i podstawy ku realizacji obranych celów, a w przypadku drugim będzie już tylko zezwierzęcenie i odruchowe reakcje na doraźne bodźce.

A więc wybieraj jakie aspekty dualistycznego meta-świata warto dostrzegać i uprawomocniać. Od tego będzie zależało jaki świat wspólnie sobie stworzymy tutaj na lokalnym szczeblu. I choć ma sens kładzenie nacisku na najbardziej konstruktywne, utwierdzające i wzmacniające nas aspekty rzeczywistości, nie można jednak całkowicie negować aspektów negatywnych, bo one też są wbudowane w dualizm i mogą zaistnieć, jeśli zostaną uznane za obowiązujące. Należy więc uznać je za potencjalnie niewykluczone oraz unikać wprowadzania ich w życie jako aspiracji.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org