2010-2014
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


1,2,3, ...I NIESKOŃCZONOŚĆ!

5 lutego, 2011

 

Przez lata zohydzano nam matematykę, ale czyż motyką można zohydzić słońce? Otępiający, zaciekły, furiacki wręcz jazgot w końcu ustał, bo wbrew pozorom wcześniej czy później ustać oczywiście musiał - a odwieczny ideał nadal trwa, pogodnie i niestrudzenie. A więc:

 

1. Jest jedno wszystko.

      Tylko i wyłącznie. Całość może być tylko jedna. Gdyby było ich więcej to stanowiłyby podzbiory a nie całość. A więc, wszechbyt jest JEDEN.

2. Całość jest nieskończona.

      Każda warstwa styka się z następna warstwą. Za każdą granicą jest następny wymiar. Nie ma początku ani końca. Jest tylko odwieczność. Całość więc to pełen, czyli nieskończony zbiór elementów. A więc, wszechbyt to NIESKOŃCZONOŚĆ.

3. Nieskończoność to zero.

      W nieskończonym zbiorze każdy element posiada swoją odwrotność. Dlatego każdy element w najszerszym wymiarze zostaje skasowany. A więc, wszechbyt to również ZERO.

 

Istnieje więc tylko jeden, nieskończony zbiór wzajemnie znoszących się i neutralizujących przeciwieństw. Oto matematyczny TRÓJCA. Całość więc JEST a jednocześnie jej NIE MA.

 

- Stanowi idealny dualizm oraz niezachwianą jednię.

- Jest niezmącenie absolutna i absolutnie względna.

- Trwa w sposób niezmienny oraz ciągle się przeobraża.

- Jej wyłączna subiektywność to byt obiektywny.

- Jej niedefiniowalność zezwala na dowolne definicje.

- Jej akceptacja stanowi nieograniczoną wolność.

- Jej wielka sprzeczność jest czystą logiką.

 

Cóż, połowiczne rozumki zniewolonych półgłówków dostają od tego zeza. Lokalnie zorientowanym logicznisiom nie wolno spoglądać w szerszy wymiar. Krzyczą a kysz i chowają łebki w piasek.

Definiują sobie umowne schemaciki i cieszą się niepomiernie, gdy powstały w ten sposób społeczny kokonik chwilowo zdaje się je potwierdzać. Myślą, że dostępna im zmanipulowana, upadła cywilizacja to jedyny absolut i popadają przez to głębiej w globalistyczny jasyr.

A Wielki Kontekst nadal trwa niestudzenie...

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org