2004-2009
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


POZNANIE

 

Istnieje w sposób niezaprzeczalny tylko to, co pojawia się w naszym polu poznawczym. Innymi słowy, istnieje odbiór doznań, czyli świadome odczuwanie w czasie.

Poprzez implikację, odczuwanie potwierdza istnienie odczuwającego podmiotu. Skoro czuję, wobec tego jestem. To są jedyne pewniki, ale wystarczające dla samo-afirmacji.

Odczuwane doznania są zróżnicowane i dynamiczne, a ich całe bogactwo daje się ująć jedną interpretacją. W ramach takowej, dzielimy świat na dwoje: JA oraz WSZYSTKO_POZOSTAŁE. To nieco tak, jak podział komórki.

Uznajemy, że część doznań to my, a część to świat zewnętrzny. W momencie gdy postulujemy świat zewnętrzny, powstaje dla nas trójwymiarowa przestrzeń. Z tym, że doznania płynące z postulowanego świata i tak pozostają naszymi subiektywnymi doznaniami.

Gdy widzimy stół, mówimy "stół". Stół jednak istnieje jako synteza w naszych umysłach wszystkich doznań, które składają się na doznanie stołu.

Jest więc jego widok, jest sposób w jaki przejawia się w dotyku, są pewne kojarzone z nim dźwięki, np. gdy się go przesuwa po podłodze, jest być może nawet pewien zapach, itd.

Stół powstaje jako zespół odrębnych bodźców, docierających do nas różnymi kanałami zmysłowymi. Dopiero z nich umysł tworzy "istniejący" obiekt. Tak naprawdę, obiekt istnieje w umyśle jako domniemanie obiektu "na zewnątrz".

Mamy więc już drugą kategorię "istnienia". Istnieją nie tylko odczucia, ale również obiekty. Z tym, że istnienie tych ostatnich jest domniemane. Obiekty stanowią pojęcia powstałe w oparciu o bezpośrednio do nas docierające zmysłowe bodźce (odczucia).

Dlatego też obiekt, który powstaje w wyniku syntezy elementarnych doznań, może ponownie zostać sprowadzony do czynników pierwszych w wyniku analizy. Każdy obiekt jest więc redukowalny do zespołu składowych doznań subiektywnych.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org