2004-2009
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


SKRZYWIENIE

 

Rzeczywistość w zasięgu naszego poznania nie tylko jest bliżej nieokreślonym wycinkiem jakiejś całości, ale też nieprzerwanie przeobrażającym się jej wycinkiem. Dające się zaobserwować w niej struktury powstają dynamiczne, dzielą się, rozpadają - i znów łączą w nowych konfiguracjach. Niektóre wolno, inne zaś szybko. Niektóre w miarę regularnie, inne znów jakby chaotycznie. Panta rei - wszytko płynie w wymiarze poznania.

Radzimy sobie z tym ujmując płynne przejawy rzeczywistości w sztywne ramy pojęć. Nasze kategorie myślowe nie znoszą przeobrażeń, więc zawsze stawiamy opór gdy rzeczywistość wcześniej czy później zaczyna je rozsadzać. Doznajemy szoku gdy rozpadają się wygodne szablony do których przywykliśmy. A przeobrażenia postępują swoim trybem, nieustannie zmuszając nas do rewizji przekonań i ustaleń.

Dlatego też teoria goni teorię, dogmat goni dogmat - a co pewien czas zmieniają się podstawowe paradygmaty. Za każdym razem wydaje się, że oto właśnie teraz odnaleźliśmy już tą właściwą, trwałą i ostateczną interpretację świata, ale raz po raz okazuje się, że jednak nie.

W czym więc problem? Ano w tym, że w sposób prymitywny przypisujemy istnienie nietrwałym choć namacalnym formom rzeczywistości. Powinniśmy zaś przypisywać je tylko abstrakcyjnym mechanizmom, w myśl których dochodzi do powstawania i przeobrażeń form.

Patrząc wnikliwie, dostrzegamy że właściwie istnieje tylko jedna SUPER SUBSTANCJA, która przyjmuje nieskończenie wiele różnych postaci (form).

A więc tylko zasady rządzące powstawaniem i rozpadem form są same w sobie trwałe - i tylko one zasługują na odnotowanie jako istniejące nadrzędnie. Dlatego właściwy rozwój świadomości to odchodzenie od konkretu ku coraz to dalszym wyżynom abstrakcji.

W obecnym, głębokim średniowieczu walczymy między sobą o wyższość naszych schematycznych ujęć dotyczących konkretnych manifestacji świata, lecz nie jego abstrakcyjnej istoty. A manifestacje się deaktualizują - bo z konieczności muszą.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org