2004-2009
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


JAKOŚĆ A ILOŚĆ

 

Ktoś stwierdził: "cokolwiek mądrego da się powiedzieć, trzeba użyć matematyki".

Cóż, matematyka to narzędzie zdatne od określeń wyłącznie ilościowych, podczas gdy filozofia przemawia również do potrzeb jakościowych i jest dlatego bardziej zbliżona do estetyki. Filozofia musi po prostu zadowalać daną jednostkę, tworząc rozumny, najszerszy kontekst w którym jednostka swobodnie integruje przejawy rzeczywistości i dokonuje ich wielkiej syntezy. Jest więc czymś co albo nam subiektywnie odpowiada, albo też nie. To my, jednostki, decydujemy o przydatności DLA NAS takiej czy innej interpretacji rzeczywistości. Jej język musi więc przemawiać do nas w barwnych i sugestywnych kategoriach jakościowych. Wymowa matematyki jest zaś pod tym względem neutralna.

Nie mylmy nauki z filozofią. Matematyka to narzędzie bardzo podstawowe i nieodzowne dla nauki. Może być ono oczywiście wkomponowane w filozofię danej jednostki, ale inni świetnie dają sobie radę bez owego narzędzia. Zaś prawa logiki, które stanowią podstawę matematyki, są właściwe ludzkiemu umysłowi i dostępne mu intuicyjnie, bez konieczności żadnych formalnych ujęć. Na przykład, ktoś z wyobraźnią przestrzenną nie ma potrzeby dokonywania mozolnych, liniowych wyliczeń i pojmie w lot coś, co wymaga tasiemcowych zapisów w języku matematycznym.

Lansowanie matematyki, jako "ulepszonej" filozofii jest dyktowane bardzo brudnymi politycznie motywami. Celem jest tu utrącenie filozofii panoramicznej, która tak jak religia może dawać jednostkom siłę i oparcie.

Filozofia to nic innego jak samodzielna interpretacja rzeczywistości. Z chwilą gdy uwierzymy, że jedynie jakieś specjalistyczne wykształcenie (np. matematyczne) kwalifikuje nas do uprawiania filozofii, wyrzekamy się wrodzonego nam prawa aby widzieć świat własnymi oczyma i popadamy w ubezwłasnowolnienie.

W przeddzień wprowadzania głębokich, odgórnych przemian, które będą towarzyszyć GLOBALIZACJI, utrąca się na wszystkich frontach ludzką podmiotowość, czemu miedzy innymi służy niszczenie filozofii egalitarnej.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org