2004-2009
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


O EWOLUCJI

 

Genetyczny mechanizm dziedziczenia nie jest idealny, bo od czasu do czasu występują przypadkowe mutacje, czyli zakłócenia w kodzie genetycznym. Zdecydowana ich większość jest nieprzydatna, wobec czego zmutowane organizmy obumierają, nie przekazując swoich aberracji następnym pokoleniom.

Ale niektóre mutacje okazują się przydatne. W pewien sposób pomagają danemu organizmowi przetrwać w danym środowisku bardziej skutecznie niż innym organizmom i przekazać swój zmutowany materiał genetyczny następnym pokoleniom. Przydatność zmutowanych genów skutkuje ponad przeciętnym sukcesem w rozmnażaniu obdarzonych nimi osobników, wobec czego na przestrzeni pokoleń częstotliwość ich występowania wzrasta w populacji.

W dwóch słowach, ewolucja to wynik przypadkowych mutacji i doboru naturalnego. Jedyne 'słabe ogniwo' tego procesu to rozwój wysoko zorganizowanych gatunków o stosunkowo mało liczebnych populacjach. Tu ewolucja musiałaby "wyhamować', bo:

1. przypadkowe mutacje, a szczególnie te korzystne, są stosunkowo mało prawdopodobne jeśli populacja nie jest liczna;

2. czym bardziej skomplikowany genetyczny kod, tym większe prawdopodobieństwo, że przypadkowa zmiana (mutacja) nie okaże się przydatna, lecz wręcz szkodliwa.

Każdy programista zgodnie potwierdzi, że wprowadzając zupełnie przypadkowe zmiany w skomplikowanym programie, w druzgoczącej większości przypadków spowodujemy, że program przestanie funkcjonować i stanie się bezużyteczny.

Aby go w ten sposób ulepszyć, należałoby próbować coraz to nowych, przypadkowych zmian astronomiczną ilość razy. I chociaż ewolucja nie jest ograniczona czasem, to jednak populacje są ograniczone liczebnie i widać wyraźnie jak powyższy model stawałby się coraz to mniej skuteczny przy wzroście złożoności materiału genetycznego.

Łatwo się zgodzić, że taki model może funkcjonować na szczeblu wirusów czy nawet owadów, ale trudniej już wyobrazić sobie jak może on usprawnić rozwój, np. niedźwiedzi, czy wielkich małp. Ich populacje są po prostu zbyt małe a biologiczna inwestycja w jednostkę zbyt wielka, aby ewolucja rozumiana jak powyżej miała tu pole do popisu.

 



[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org