2004-2009
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


O NAUKACH I NIE TYLKO

 

Rzekoma filozofia, która się podpiera nauką/fizyką/neurologią może wejść wyłącznie w ślepy zaułek. Może być tylko wpajana ludzkości od zewnątrz. Zaś zdrowa filozofia zaczyna się od wewnętrznych (zdrowych!) zmysłów i posługuje wrodzoną logiką każdego indywidualisty.

Taka filozofia jest ponadczasowa - nie starzeje się i nie unowocześnia lecz tylko trwa i uaktualnia. A jest tak dlatego, że najbardziej podstawowa relacja pomiędzy ludzkim podmiotem a wszechbytem jest niezmienna.

Prawdziwa filozofia zajmuje się odkrywaniem najogólniejszych i najtrwalszych aspektów rzeczywistości.

Nauki teoretyczne to opis obiektywnej rzeczywistości, służący jako podnóżek dla nauk stosowanych.

Nauki stosowane to manipulacja obiektywnej rzeczywistości dla pragmatycznych celów.

Matematyka to metodologia umożliwiająca ilościowe ustalenia.

Zaś cel filozofii, to ustalenie jakościowo zadowalającego stosunku pomiędzy rzeczywistością a podmiotem uprawiającym filozofię.

Autentyczna religia to poszerzenie osiągniętych filozoficznie postaw o te aspekty rzeczywistości, które pozostają wiecznie niepoznawalne.

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org