2004-2009
[Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]


NIE WSZYSTKO PODLEGA DEFINICJOM

 

Aby umysł mógł ustalić że coś istnieje, dana rzecz musi najpierw zostać wyizolowana z tła. Pierwotne tło, to niezróżnicowany chaos, zaś po zróżnicowaniu wyłaniają się zeń byt i niebyt. Byt to plus, a kontrastujący z nim niebyt to minus.

Byt możemy definiować wyłącznie w odniesieniu do niebytu, zaś niebyt tylko w odniesieniu do bytu. Możemy dowolnie obierać które jest które - i definiować w ten sposób tło oraz odcinającą się odeń pozostałość.

Na przykład, jeśli na papierze namalujemy czarno-białe plamy, to będzie kwestią wyboru czy zechcemy tam dostrzec białe kształty na czarnym tle, czy też czarne kształty na tle białym. W ten oto sposób dowolnie można definiować różne pojęcia za wyjątkiem CAŁOŚCI, bo całość z konieczności musi zawierać WSZYSTKO, a więc także tło, uznawane przez nas za nicość.

Definiujemy więc wypierając z umysłu wszystko poza tym, co chcemy zdefiniować. Jednak przy definiowaniu wszystkiego nic nie może być wyparte, z tej prostej racji że z definicji wszystko musi zawierać absolutnie wszystko. A więc musi również zawierać tak zwane NIC, oraz nas samych, czyli podmiotów i obserwatorów czyniących definicje.

Definiowanie to projekcja w zanegowanej przestrzeni. W przypadku absolutnie wszystkiego, owa przestrzeń nie może być negowana jako tło, lecz musi być częścią pełnej definicji. Dlatego normalna definicja staje się wówczas niemożliwa.

Najszersza całość to zmieszane istnienie oraz nie istnienie, a więc sprzeczność dla naszych umysłów, ograniczonych dwuwartościową logiką. Całość nie pozostawia miejsca na żadne "poza" i wobec tego nie posiada żadnych granic. Z tej racji, pełna NIESKOŃCZONOŚĆ nie może być standardowo zdefiniowana jako logiczne pojecie.

Niemniej, jedna całość jest konieczną oczywistością. Logicznie musi istnieć tylko JEDNO WSZYSTKO. Być może dlatego Żydzi unikają wymawiania słowa Bóg? Stanowiło by to jakoby niewłaściwą próbę ogarnięcia czegoś co z definicji, definicji nie podlega. Coś w tym jest!

 [Home]  [Poprzednia]  [Piętro wyżej]  [Następna]

 

Copyright © 1997 - 2018 by Andrzej Wodzianicki
Refleksje i komentarze prosimy przesyłać tu: aw@cmncore.org